21 thoughts on “?HACK CROSSFIRE LEGEND / CF MOBILE? | SHARE MENU V1 ĐI RANK CỰC CHẤT |”

  1. MH có đi chung với bạn rồi nhé, ACC MH tên là ngườimiềntây nè, thấy bạn bắn cũng thường thôi, cũng thua sml với bọn kia

  2. Thấy tên trên bảng xếp hạng mà giờ mới lướt vô kênh này mới bt là ông luôn á …. chào nha

Comments are closed.