7 thoughts on “Hướng dẫn tải Papers, Please Việt Hóa!”

  1. Mình tải đc game nhưng đợi mãi ko lên, viền đen còn trong thì trắng

Comments are closed.